Braken

Er zal altijd onderscheid gemaakt moeten worden tussen actief braken of ‘zomaar’ voedsel uit de keel/bek opgeven (regurgiteren). We zullen u daarom vaak een aantal vragen stellen. Als blijkt dat er inderdaad sprake is van braken, kan dat passen bij veel verschillende ziekten. Let op: als een hond probeert te braken maar er komt niets uit kan er sprake zijn van een maagdraaiing. Dit is een spoedgeval en hiervoor moet u direct de kliniek bellen!

In grote lijnen moeten de volgende aandoeningen worden onderscheiden:

1. Prikkeling van een gebied in de hersenen
– Door gifstoffen
– Door evenwichtsstoornissen
– Door een ontsteking of tumor

2. Prikkeling van de keel
– Door een vreemd voorwerp
– Door ontsteking of tumor

3. Prikkeling van de maag
– Virus of bacterie
– Vreemd voorwerp
– Ontsteking of tumor

4. Prikkeling van de darmen
– Virus of bacterie
– Vreemd voorwerp
– Ontsteking of tumor
– Ernstige verstopping (obstipatie)

5. Aandoening van andere organen
– Lever- en/of galblaasontsteking
– Alvleesklierontsteking
– Buikvliesontsteking
– Nierfalen
– Baarmoederontsteking

Als het een gezonde jonge hond betreft zonder bijzonderheden in de voorgeschiedenis zullen we meestal uitgaan van een virus (“buikgriep”) of bacterie. Bij een oudere hond, aanwijzingen in de voorgeschiedenis of tijdens het lichamelijk onderzoek kunnen we aan andere aandoeningen denken. Regelmatig is hierbij aanvullend onderzoek nodig in de vorm van bloedonderzoek of een echo om een diagnose te stellen en uw huisdier de juiste behandeling te geven.


Contact

De Gouw 33
1602 DN Enkhuizen

0228 31 7000

Openingstijden Kliniek
Ma t/m Vrij: 09:00 - 20:00
Zaterdag: 10:00 - 17:00