Cushing

Wat is de ziekte van Cushing?
De ziekte van Cushing is een ziekte waarbij het lichaam continu teveel bijnierschorshormoon (cortisol) aanmaakt. Oorzaken daarvoor zijn onder te verdelen in 3 categorieën:

1) De hypofyse (een onderdeel van de hersenen) werkt niet goed. De hypofyse geeft teveel bijnierschorsstimulerend hormoon af (ACTH), waardoor de bijnieren teveel cortisol gaan produceren. Deze vorm komt bij 85 % van de dieren met Cushing voor. De oorzaak is vaak een goedaardig gezwel in de hersenen. Dit gezwel groeit erg langzaam en geeft weinig andere verschijnselen dan een teveel aan cortisol. In slechts 10% van de gevallen is dit gezwel zo groot dat ook andere hersenfucties uitvallen.

2) Één of beide bijnieren werken/werkt niet goed door een tumor en produceert/produceren teveel cortisol. Dit komt minder vaak voor (15%).

3) Van buiten af worden er teveel bijnierschorshormonen aan het dier toegdiend door bijvoorbeeld injecties tegen jeuk of door prednisontabletten.

Cushing komt zeer regelmatig voor bij alle rassen, op middelbare tot oudere leeftijd. Met name West Highland White Terriers, boxers en teckels zijn echter extra gevoelig voor deze ziekte. We zien Cushing ook vaker bij teven dan bij reuen. Bij de kat komt het ook voor maar is het zeldzaam.

Wat zijn de verschijnselen bij de ziekte van Cushing?
Alle verschijnselen komen door het overschot aan bijnierschorshormoon:
– meer drinken/meer plassen.
– toename van de eetlust
– toename van de buikomvang door spierslapte
– toename van de buikomvang door groter worden van de lever
– dorre vacht
– kalende plekken op de flanken en evt. zwartverkleuring van de huid
– zeer zeldzaam: kalkafzetting in de huid
– bij teven: verdwijnen van de loopsheid
– verminderd uithoudingsvermogen
Ook veel hijgen kan een teken zijn van de ziekte van Cushing.

cushing

Wat is de behandeling bij de ziekte van Cushing?
Als de oorzaak van de ziekte van Cushing van buitenaf komt door injecties of prednisontabletten moet daarmee worden gestopt en verdwijnen de klachten. Het vele eten en drinken verdwijnt vaak na een maand. De jeuk moet op een andere manier bestreden worden.

Als de oorzaak gelegen is in een tumor in de bijnierschors of in de hypofyse, is de prognose vaak redelijk omdat het een langzaam groeiende tumor is. Behandeling is echter wel noodzakelijk. Indien er geen behandeling wordt ingesteld is de prognose slecht: na ½ tot 2 jaar volgt de dood door complicaties zoals hartfalen, suikerziekte en bloedvergiftiging. Indien het een goedaardige tumor is, kan deze worden verwijderd, maar dit is een moeilijke en dus ook kostbare operatie die alleen in specialistische ziekenhuizen wordt uitgevoerd. Met behulp van medicijnen (Vetoryl©) kan men de productie van het bijnierschorshormoon remmen en zo de verschijnselen van de ziekte van Cushing doen verdwijnen. De prognose is dan redelijk. Als het een kwaadaardige, snelgroeiende tumor betreft, of de ziekte in een laat stadium is kan het zijn dat de medicijnen niet volledig aanslaan.

vetoryl


Contact

De Gouw 33
1602 DN Enkhuizen

0228 31 7000

Openingstijden Kliniek
Ma t/m Vrij: 09:00 - 20:00
Zaterdag: 10:00 - 17:00